„Oko w oko z ekologią na Forcie Grodzisko” to warsztaty ekologiczne realizowane w ramach projektu inwestycyjnego „Centrum Hevelianum. Budowa kompleksu edukacyjnego – rekreacyjno w Gdańsku. Etap IB”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Warsztaty skierowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W czasie wycieczki po terenie parku uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z przyrodą Fortu Grodzisko. Prowadzone przez dr Paulinę Ćwiklińską zajęcia pozwolą na obserwację fauny i flory występującej w parku otaczającym Centrum Hevelianum, w zróżnicowanych okresach wegetacyjnych. Dodatkowo uczniowie będą mieli możliwość przeprowadzenia obserwacji biologicznych z wykorzystaniem mikroskopu stereoskopowego, co pozwoli przyjrzeć się faunie i florze naprawdę z bliska.

Miejsce warsztatów: Sala 36 (mapa) i teren parku Fortu Grodzisko.
Terminy warsztatów: 13.04.2011 – zajęcia będą odbywały się pod hasłem „W poszukiwaniu wiosny”

18.05.2011 – zajęcia będą odbywały się pod hasłem „Śladami wiosny”

08.06.2011 – zajęcia będą odbywały się pod hasłem „Powitanie lata”

Godziny: 9.00-12.00 (czas trwania zajęć około 3h)

Udział w warsztatach bezpłatny!